Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elérhetőség

Országos Elnök: Kiss Zoltán
Szakszervezet székhelye: 8154 Polgárdi, Hevesy György út 3 1/ 18
E-mail: fvsz@gmail.hufvsz@freemail.hu, fvsz@lajt.hu
Tel: 06 70 414-97 84

Bankszámlaszám

Erste Bank: Független Vagyonvédelmi Szakszervezet: 11600006-00000000-33742786

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

marekhaval@gmail.com

marek,2017.01.12 04:58

van szüksége a hitel, írjon nekünk most: marekhaval@gmail.com

K.Ö.Z.L.E.M.É.N.Y.!

FVSZ,2015.03.12 06:29

K.Ö.Z.L.E.M.É.N.Y.!

Az Európai Unió Foglalkoztatási, Szociális Ügyek, és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága a CHAP(2013)1644 számon nyilvántartásba vett, de a 6332/14/EMPL és a NIF 2014/4174 számon az EU Pilothoz továbbított határozatában megállapításra került, hogy a 2012. évi I. tv. 91.§-a, azaz a „készenléti jellegű munkakör” az EU 2003/88/EK irányelvének 3., 17., és 22. Cikkejébe ütközik, ezért felszólításra került a Magyar Kormány, hogy 2 hónapon belül reagáljon, és intézkedjen. Ennek elmaradása esetén Magyarország ellen újabb kötelezettség szegési eljárás indul. (A hivatalos határozat jelen levélhez mellékelve van.)
A készenléti jellegű munkakörrel kapcsolatban az MDDSZ többször fordult a Magyar Kormányhoz a megalakulása óta, jelezve a munkavállalók kárára történő visszaéléseket (melyeket a munkaügyi hatóság is korábban megerősített), de nem történt ez ügyben változás.
A készenléti jellegű munkakör lehetőséget ad arra, hogy a munkavállalókat havonta 200-300 órát (vagy még ennél is jóval többet) dolgoztassák bérpótlékok kifizetése nélkül, ugyanazért a munkabérért, mint, ha 174 órát dolgozna. Így a megengedett heti 40 óránál, ill., a túlórákkal együtt maximalizált 48 órát jelentősen túllépi a foglalkoztatás, amivel nem kerül kiadásra a munkavállaló számára a heti szabadnap, ill., a heti pihenő idő.
A vagyonvédelmi ágazatban különösen nagy a visszaélések száma, mivel papíron készenléti jellegűnek minősítik a vagyonőrök munkakörét, holott valójában nem az. Pl. a rendes munkaközi szünetek kiadása sok helyen elmarad, ami a leggyakoribb 24 órás szolgálat esetén egybefüggően 8 óra lenne megszakítás nélkül, viszont a munkáltatóknak hivatalosan se kell bérpótlékokat fizetni. A 24 órás szolgálatok miatt rengeteg elbocsátás volt a vagyonvédelemben, mert az agyondolgoztatott és kipihenetlen emberek nem bírták egészségileg hosszútávon a fokozott fizikai és pszichológiai igénybevételt.
A készenléti jellegű munkakört módosítani értelmetlen, mert az EU Közösségi jog túlórákkal együtt is 48 órában maximalizálta a foglalkoztatást, így a készenléti jellegű munkakört teljesen el kell törölni. Ez esetben a munkavállalók számára feltétel nélkül ki kell fizetni az éjszakai és a túlóra pótlékokat, amivel a munkabéreknek növekednie kell.
Továbbá a munkanélküliség jelentős csökkentését is várjuk, mivel nem egy munkavállaló fogja másik 2-3 ember munkáját elvégezni, hanem a kieső időre plusz munkaerőt kell alkalmazni. Ez több száz ezer munkavállalót jelent országos szinten más foglalkoztatási ágazatokat is érintve.

A hivatalos EU határozat itt megtekinthető: http://mddsz.ucoz.org/eu_hatarozat_a_keszenleti_jellegu_munkakorrol.pdf

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

FVSZ,2014.12.22 15:08

Egyes elemek megnevezése Pénzösszeg Ft-ban meghatározva

1. ALAPBÉR 702

1.1.Szabadság 81

1.2. Betegszabadság 40

2. BÉRPÓTLÉKOK
2.1. Éjszakai pótlék 36

2.2. Munkaszüneti nap 20

1+2 ÖSSZESEN 879

3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK 251

4.REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS 23
5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK
5.1. Munkavédelem 5
5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás 40
5.3.Munkabér számfejtés 12
5.4.Oktatás, képzés, továbbképzés 4
5. ÖSSZESEN 61
6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK
6.1. Minőségirányítási rendszer 3
6. ÖSSZESEN 3
7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7.1. Könyvelés 6
7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat 4
7.3. Üzemeltetés:
7.3.1. posta 2
7.3.2. közüzemi díjak, 7
7.3.3. telefon, internet 6
7.3.4. informatika 4
7.3.5. gépjárművek és biztosításaik 7
7.3.6. karbantartás és javítás 4
7.3.7. marketing 7
7.3.8. bank költségek 7
7.4.Beszerzések
7.4.1. papír, irodaszer 11
7.4.2. anyag, eszköz 2
7.5.Értékcsökkenési leírás 30
7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás 460
7.7. Munkahelyi szociális szolgáltatás 52
7. ÖSSZESEN 609
1+2+3+4+5+6+7.
MINDÖSSZESEN 18268. ELVÁRT EREDMÉNY (2%) 37

9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK
9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%) 60
9.2. Társasági nyereségadó (10%) 4
9.3. Innovációs járulék (0,3%) 2
9. ÖSSZESEN 66
MINDÖSSZESEN 1929

ÍGY VONHATNAK LE A MUNKABÉRBŐL LEGÁLISAN!

FVSZ,2014.12.17 16:02

ÍGY VONHATNAK LE A MUNKABÉRBÓL LEGÁLISAN!

A munkabérből levonás a gyakorlatban számos esetben összemosódik a munkáltató igényérvényesítésével (például munkavállaló által okozott kár „levonása”). E két jogintézményt azonban határozottan meg kell különböztetnünk egymástól.

A munkabérből levonás szabályai arra a kérdésre adnak választ, hogy a munkáltató kinek a követeléseit, és milyen feltételek mellett vonhatja le a munkavállaló munkabéréből, és ennek keretei között rendelkezik a munkáltató saját követeléseiről is; míg a munkáltató igényérvényesítésének önálló szabályai vannak (túlfizetett munkabér levonása, fizetési felszólítás, bírói út igénybevétele stb.).

Az Mt. kimondja, hogy a munkavállaló munkabéréből való levonásnak jogszabály vagy - a levonásmentes munkabérrészig - végrehajtható határozat alapján van helye.

Jogszabály alapján történik például az adóelőleg, valamint a munkavállalói járulékok levonása, illetve a szakszervezeti tagdíj levonása is, amelynek szabályait külön törvény (1991. évi XXIX. törvény) határozza meg. Eszerint a munkáltató a munkavállalók munkabéréből a szakszervezeti vagy egyéb érdek-képviseleti tagdíjat a munkavállaló írásbeli kérelmére köteles levonni, és a munkavállaló által megjelölt szakszervezet vagy egyéb munkavállalói érdekképviselet javára köteles a kérelemben meghatározott összeget átutalni.

Végrehajtható határozatok esetében a levonásra a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) szabályait kell alkalmazni. A végrehajtásra letiltás alapján kerül sor, amelyben a végrehajtó felhívja a munkáltatót, hogy a munkavállaló munkabéréből az abban meghatározott összeget vonja le, és fizesse meg a letiltásban meghatározott jogosult részére. A letiltást a végrehajtó közvetlenül megküldi a munkáltatónak is.

Főszabály szerint a munkavállaló nettó munkabérének 33%-át lehet legfeljebb levonni. Ez kivételes esetekben azonban 50% is lehet (pl. több követelést kell egyidejűleg érvényesíteni, vagy túlfizetett munkabért, tartásdíjat kell levonni).Ezeket a korlátozásokat azonban nem kell alkalmazni a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege (28.500 Ft) ötszörösét meghaladó munkabér-részre, azaz a 142.500 forint fölötti nettó munkabér-rész a 33 (50) %-os korlátra tekintet nélkül levonható.

Ezzel szemben a öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege (kivételes esetektől eltekintve) nem vonható le, akkor sem, ha a levonás nem haladja meg a 33 (50) %-ot.

Amennyiben a munkáltató a letiltás alapján történő levonási kötelezettségét elmulasztja, a munkavállaló tartozásáért készfizető kezesként felel, azaz a tartozás megfizetése közvetlenül tőle is követelhető.

A fentiektől eltérően, a munkáltató – a levonásmentes munkabérrészig – saját követelését levonhatja a munkabérből, ha ahhoz a munkavállaló hozzájárul. A munkavállaló hozzájárulása nélkül azonban a munkáltató saját követelését is csak végrehajtható határozat (pl. végrehajtási záradékkal ellátott fizetési felszólítás) alapján vonhatja le.

Korlátozás nélkül levonható továbbá a munkabérből a munkáltató előlegnyújtásból (pl. munkabér előleg) eredő követelése.

A munkavállalókat védő garanciális szabály, hogy tilos minden olyan bérlevonás, amely a munkáltató, annak képviselője vagy közvetítő személy javára szolgál annak ellenértékeként, hogy a munkavállaló munkaviszonyt létesítsen, vagy azt megtartsa. Ráadásul a fentebb ismertetett Mt.-s szabályok kógensek, azaz azoktól a felek megállapodása sem térhet el.

FORRÁS: http://www.munkajog.hu/rovatok/munkaber/igy-vonhatnak-le-a-munkaberbol?utm_source=Munkajog_Hirlevel_2014_50&utm_medium=email&utm_campaign=Munkajog_Hirlevel_2014_50

nftc@t-online.hu

Mr.Big,2014.09.11 14:13

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében több önkormányzat alkalmaz közintézmények örzésére vagyonőröket, hogy igazolványuk és vizsgájuk sincs! Kinél lehet feljelentést tenni? Előre is köszönöm!

Re: nftc@t-online.hu

fvsz,2014.09.18 15:47

Területileg illetékes rendőrkapitánysåg és a munkaügyi felügyelet.

2145 Kerepes Màrtírok ú. 102.

Màrton Istvàn,2014.08.14 15:25

Kedves F.V.SZ.!
Szeretnék segítséget kérni hogy lehetnék tag ????

Re: 2145 Kerepes Màrtírok ú. 102.

FVSZ,2014.08.21 09:27

Tisztelt Márton István Úr!

Bal oldalt van a menüben a "belépés a szakszervezetbe" cím, arra kattintson, és minden le van írva. A belépési nyilatkozatot kinyomtatja, kitölti, elpostázza, és a tagdíjat folyamatosan rendezi.

Az őrző-védőknél beavatkozik a kormány

FVSZ,2014.07.09 21:14

Az őrző-védőknél beavatkozik a kormány

Az építőipar után a vagyonvédelmi szolgáltatóknál is kötelező lesz a minimális rezsióradíj meghatározása, ennek az eljárási szabályait hozta nyilvánosságra a kormány a legutóbbi Magyar Közlönyben megjelent rendeletében.

Az éves minimális rezsióradíjat minden év április elsejéig kell meghatározni. A díjra a javaslatot február elsejéig a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság - közösen - készíti el. A javaslat elkészítésekor figyelembe kell venni a KSH éves inflációs ajánlását.

A javaslatnak tartalmaznia kell az egy munkaórára számított értéket, amelynek része az alapbér, a műszak pótlék, a távolléti díj, a foglalkoztatói járulék, továbbá mindezek adminisztrációs költségei. A kalkulációnál nem vehető figyelembe a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések, ruházat költsége; a működési engedélyhez kapcsolódó díj, valamint a felelősségbiztosítással járó költség.

Amennyiben a miniszter egyetért a javaslatban foglaltakkal, úgy az adott évi minimális rezsióradíjról szóló rendelet előkészítésekor figyelembe veszi azt. Ha nem ért egyet a javaslatban foglaltakkal, úgy az észrevételeivel ellátott javaslatot átdolgozásra visszaküldi a két szakmai szervezetnek.

Amennyiben nem lesz konszenzus a díjról, úgy a miniszter joga annak meghatározása.

Az idén a kamara és az ágazati bizottság augusztus elejéig teheti meg javaslatát a 2014-es díjra.

A belügyminiszter április 10-én hirdette ki az idei építőipari minimális rezsióradíjat, amely nettó 2422 forint. A minimális rezsióradíj egyik következménye az, hogy közbeszerzéseken kötelező ezekkel kalkulálni.

http://detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=11168

Új trükk: Munkaerő-kölcsönzés a vagyonvédelemben

FVSZ,2014.06.25 12:48

Vagyonvédelmi Felügyeleti Hatóság létrehozását sürgeti a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége, mert még mindig sok a feketén dolgoztató, a munkát továbbpasszoló végtelen alvállalkozói lánc. Illetve mivel az utóbbi már bejelentésköteles, az új trükk a kölcsönzés, írja a Népszabadság.

A vagyonvédelmi vállalkozásoknak be kell jelenteniük, ha alvállalkozókat alkalmaznak, hogy nehezebb legyen az adóelkerülés. Azonban a cégek találtak kibúvót, a legújabb szabálytalanság a munkaerő-kölcsönzés, ami ebben a szektorban eddig nem volt jellemző.

Azonban a munkáltatói jogokat a vagyonvédelemben a kölcsönvevők helyett a munkaerőt kölcsönzők gyakorolják, a munkavállalók sokszor nem is tudják, kinek dolgoznak, ki a kölcsönadójuk és kinek kölcsönözték ki őket.

Papíron szerepelnek a levont és befizetett járulékok, amelyek azonban nem érkeznek meg rendeltetési helyükre, így a munkavállalók nem biztosítottak. Az egyik megoldás az lehetne, hogy a fővállalkozón is be lehetne hajtani az elmaradásokat, így nem állna a cégek érdekében az elkerülő út. A Vagyonvédelmi Felügyeleti Hatóság pedig a hatékonyabb, egy kézben lévő ellenőrzéshez járulhatna hozzá.

http://szakszervezetek.hu/index.php/hirek/10402-munkaero-kolcsonzes-a-vagyonvedelemben

Napi 100 bejelentést kap a NAV

FVSZ,2014.06.19 08:56

Nagy mószerolások a NAV-nál

Hír24
2014. június 19. 06:46

Száznál is többen tesznek bejelentést naponta az adóhatóságnál. Nem csak a bosszú vezérli őket.

Az úgynevezett közérdekű bejelentések száma, amelyeknek majdnem a felét névvel, címmel vállalják, 2011-ben még a harminc ezret sem érte el, tavaly pedig már meghaladta a 37 és fél ezret, vagyis több mint százat naponta - írta csütörtöki számában a Világgazdaság.

A napilap szerint nemcsak a volt férjek és feleségek, a korábbi üzlettársak, az egykori munkavállalók, az átvert ügyfelek vagy vásárlók, és a kigolyózott versenytársak, hanem az erősebb igazságérzettel rendelkező állampolgárok közül is egyre többen tesznek bejelentést az adóhatóságnál.

Sok bejelentést kap az adóhatóság azoktól, akik hiába kértek, nem kaptak számlát. Nem ritka, hogy a bejelentők saját munkaviszonyukkal kapcsolatban kérik az adóhivatal segítségét, például mert bár teljes munkaidőben dolgoznak, csak részmunkaidőre jelentették be őket, vagy mert attól tartanak, hogy a munkáltató nem fizeti be a fizetésükből levont adót, járulékokat.

A bejelentések mellett az ellenőrzések száma is folyamatosan nő: míg 2011-ben 6460 ellenőrzést zártak le az adószakterületen, addig 2013-ban már 7749-et - olvasható a lapban.

Munka kánikulában: pihenőidő és védőital jár a dolgozóknak

FVSZ,2014.06.09 10:59

Hőségriadó van az országban. A mentősök arra figyelmeztetnek, hogy a kánikula tartóssá válásával az emberi szervezet egyre kevésbé tud védekezni a hőség ellen. Ilyen forróságban pihenőidőt és védőitalt kell biztosítani a dolgozók számára.

A tartós kánikula miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat keddre kilenc megyére - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom és Pest -, valamint a fővárosra piros, vagyis harmadfokú figyelmeztetést adott ki. E szerint ezeken a területeken a napi középhőmérséklet tartósan 27 Celsius-fok felett alakulhat. A többi megyére másodfokú figyelmeztetést rendeltek el. Nem véletlen, hog az országos tiszti főorvos hétfő déltől csütörtök estig tartó időszakra másodfokú hőségriasztást rendelt el. Akkor ugyanis várhatóan eléri az országot egy hidegfront, amely több fokkal mérsékelheti a meleget.

Páldy Anna, az Országos Környezet-egészségügyi Intézet főigazgató-helyettese hétfőn azt mondta: a nagy meleg minden embert megvisel. Hőhullám idején ügyelni kell a szervezet hőháztartására, pótolni kell a folyadékot és a sót. A szakemberek ilyenkor legalább 50 milligramm nátriumtartalmú ásványvíz fogyasztását ajánlják. Páldy Anna kitért arra is, hogy az UV-B sugárzás rákkeltő hatása bizonyított, ezért azt ajánlják, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között, aki teheti, ne tartózkodjon tartósan a napon, a szaba
A munkavédelmi törvény egyik végrehajtási rendelete (3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet) szerint amennyiben akár zárt, akár szabad térben végzett munka esetében a munkahely hőmérséklete meghaladja a 24 fokot, védőitalt kell biztosítani a dolgozóknak, legalább fél óránként 14-16 fokos ivóvizet. E célra alkalmas az ízesített, alkoholmentes ital is, ennek cukortartalma nem haladhatja meg a 4 súlyszázalékot.
Például közepesen nehéz fizikai munka esetében 30,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 28,5 foknál egy órán belül 25 százalék (vagyis negyedóra) a pihenő idő. Közepesen nehéz fizikai munka esetében 31,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 30 foknál már ötven százalék (félóra) egy órán belül a pihenő idő. Közepesen nehéz fizikai munka esetében 32,5 foknál, nehéz fizikai munka esetében 31 foknál már 75 százalék a pihenő idő. Ezeket nem lehet úgy értelmezi, hogy napi 4 vagy 2 órát kell dolgozni és utána haza lehet menni, a pihenő időt minden órában ki kell adni. Ha az előbb említettnél magasabb a hőmérséklet, akkor hővédő (vagyis fényvisszaverő) öltözetben lehet dolgozni. dban mindenki óvja a bőrét világos színű szellős ruházattal, illetve napvédő krémmel, a fejét kalappal, a szemét pedig napszemüveggel védje.

A kánikula miatt hétfőn már több ájulásos esethez, illetve szívbeteghez riasztották a mentőket, de összességében nem volt kiemelten sok hívásuk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján viszont a kánikula negyedik-ötödik napján ugrásszerűen emelkedik a hívások száma - mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Győrfi Pál kifejtette: a nagy melegben egyelőre nem emelkedett számottevően a riasztásaik száma, balesetekből sem volt több, mint ilyenkor általában. Győrfi Pál szerint ennek az is az oka, hogy az első napokban az emberek még jobban tűrik a meleget. A kánikula tartóssá válásával, esetleges fokozódásával viszont az emberi szervezet egyre fáradtabbá válik, kevésbé tud védekezni a hőség ellen - tette hozzá.

A szóvivő elmondta: arra készülnek, hogy a következő napokban - a tapasztalatok alapján - akár 20-30 százalékkal is több riasztásuk lehet. Ezért ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy aki teheti, különösen a meleg által leginkább veszélyeztetettek - idősek, szív- és érrendszeri, más súlyos betegségben szenvedők - a nagyobb megterhelést jelentő feladataikat a hét második felére időzítsék.

http://www.hrportal.hu/c/munka-kanikulaban-pihenoido-es-vedoital-jar-a-dolgozoknak-20120619.html

NMH: Tanácsos negyedóránként inni a hőségben

FVSZ,2014.06.09 10:55

Munkavédelmi igazgatóság: tanácsos negyedóránként inni a hőségben

2012.06.29

A harmadfokú hőségriadó idején a munkahelyeken ösztönözzék a dolgozókat arra, hogy igyanak 15-20 percenként egy pohár hideg ivóvizet akkor is, ha nem érzik szomjasnak magukat - ezt ajánlja a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (NMH-MMI).

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben felhívják a figyelmet arra is, hogy kerülni kell az alkohol, a kávé, a tea és a koffeintartalmú üdítőitalok fogyasztását, mert ezek csökkentik a szervezet folyadékmegtartó képességét.

Utaltak arra is, hogy az intenzív hőség első napjaiban rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb munkaközi szüneteket kell a munkavállalók számára lehetővé tenni. Javasolják, hogy a nagyobb fizikai megterheléssel járó munkálatokat lehetőség szerint a hűvösebb napszakokban végezzék a munkavállalók.

Kültéren dolgozóknak felváltva, rövid ideig szabad csak a tűző napon tartózkodni, és arra kell késztetni őket, hogy könnyű, világos színű ruházatban végezzék feladataikat - tették hozzá.

Kitértek arra, hogy az illékony veszélyes anyagokkal végzett tevékenységnél a munkavédelmi szabályokat fokozottan be kell tartani, mivel a magas hőmérséklet fokozza egyes kémiai anyagok párolgását, ami pedig a munkavállaló rosszullétét, eszméletvesztését is okozhatja.

Hangsúlyozták, fel kell készíteni az elsősegélynyújtásra kijelölt dolgozókat arra is, hogy felismerjék és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel, a hőguta tüneteit (kifejezetten kipirosodott és forró arc, szapora szívverés, fejfájás, hányinger, rosszullét, súlyosabb esetben ájulás, eszméletvesztés).

Az NMH-MMI a munkahelyeken kialakuló kedvezőtlen klímakörnyezettel kapcsolatban figyelemfelhívó, tájékoztató anyagokat tett közé a honlapján.

Az országos tiszti főorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombat 0 órától szerda 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére.

http://www.hrportal.hu/c/munkavedelmi-igazgatosag-tanacsos-negyedorankent-inni-a-hosegben-20120629.html

Munkaviszony helyreállítása

FVSZ,2014.06.07 14:49

Tisztelt Munkavállalók!
Bizonyára sokan tudjátok, hogy a 2012. évi I. tv. a jogellenes felmondás jogkövetkezményeként 12 havi távolléti díjban (elmaradt jövedelemben/átlagbérben) határozza meg a kártérítést, míg a régi Mt., az 1992. évi XXII. tv. esetében nem volt felső határa az átlagbérnek, és a jogerős ítéletig járt a munkabér.
Felhívjuk a figyelmét mindenkinek, hogy, ha jogtalanul elbocsátják, és Bíróságra viszik az ügyet, ahol a munkaviszony helyre állítását kérik, akkor nincs felső korlátja az átlagbérnek/távolléti díjnak, vagyis ha pl. 2013-ban valakit jogellenesen elbocsátottak, és csak 2017-ben lesz jogerős ítélet (vagy még később), akkor a köztes időre minden hónapra jár azaz elmaradt jövedelem, ami a tényleges havi bérnek megfelelő összeg (pl. akár 48 hónapra is). Ennek feltétele, hogy a munkaviszony helyre állítását kell kérni a keresetlevélben. (Később még el lehet válni közös megegyezéssel is.) A per kb. 2-3 évig is elhúzódhat, a strómamanokat, akikhez a munkaszerződés szól, pedig nem valószínű, hogy elérik a Hatóságok. A munkaviszony helyreállításán túl 3 évre visszamenőleg követelhető az éjszakai műszakpótlék, a bérpótlék, az éves szabadságpénz, a jogtalan levonogatások, utazási költségtérítések, és így tovább. Ha a sértett munkavállaló nem kéri a munkaviszony helyreállítását, és csak kártérítést kér, akkor az a 12 havi távolléti díjnál nem lehet több. A távolléti díj kb. a mindenkori bérminimumnak megfelelő összeg szokott lenni, ami jelen esetben havi 118.000 Ft, és minden évben emelkedik.
Amikor valakit jogtalanul elbocsátanak, akkor semmit sem veszít azzal, ha utólag harcol a jogaiért, hiszen több millió Ft-ot is kaphat. (Évente kb. 1-2 millió Ft-os kár éri a vagyonőröket, ha általában 24/48-as szolgálatban és 450 Ft-os órabérért dolgoznak - túlóra és éjszakai műszakpótlék, éves szabadságpénz, jogtalan levonogatások, utazási költségtérítések, adó, TB, magánnyugdíj járulék, törvényes órabér és a tényleges rabér közötti különbözet, stb.-, tehát érdemes időt és energiát fordítani rá).

1112 Budapest törcsvár u.25

Szabó Tünde,2014.05.17 12:51

Tisztelt Hölgyem,Uram!
A budafoki út 111-113 alatt lévö budapláza étteremben,nem tartják be a munkaügyi elvárásokat.Senkit nem jelentenek be,csak a 2 tulajdonos aki egy áll cég mögé bujva,ami az ISAMAND Kft.volt jelenleg az ANGA REST Kft alatt müködnek.Többen eljöttünk mert feketén nem voltunk hajlandóak dolgozni és rettegni az ellenörzéstöl.A 2 tulajdonos sem megfelelöen vannak bejelentve.Reggel 6-tól dolgoznak 4-ig.Kérem ellenörizzék és állitsák meg a feketemunkát és körülményeket amik elviselhetetlenek.Köszönettel!

Re: 1112 Budapest törcsvár u.25

FVSZ,2014.05.18 16:41

Tisztelt Kolega Hölgy!
Javaslom, hogy a bejelentést közvetlenül a Munkaügyi Felügyelethez, és az Adó Hivatalhoz tegyxe meg. Mi kizárólag akkor intézkedünk, ha Ön belép a szakszervezetbe, és eredetibe adja a panaszát aláírva. Ezt törvény írja elő. Aki nem ad meghatalmazást, hogy az ügyében eljárjunk, annak nem tudjuk képviselni az érdekeit.

2045

kiss lajos,2014.05.10 15:48

Tisztelt Szakszervezet! Tudomásom van róla,hogy a vagyonőri pótvizsgát ami 40 órás lenne, a megbízható magasan képzett kollégák egy vasárnap délelőtt cakk-pakk mindennel együtt el tudják intézni 5000-10000 Ft-ért+ a vizsgadíj. Én kész vagyok beperelni a mindenkori kormányt, de ehhez segítségre van szükségem. Ha komolyan gondolják amit az oldalukon írnak, értesítsenek 0630/711-8561.A vagyonőrök azért nem sikoltoznak,mert az alap vizsgájukat is nagy százalékban ilyen úton-módon szerezték meg.

Re: 2045

FVSZ,2014.05.10 16:08

Tisztelt Kiss Lajos Úr!
Ismerjük az ezzel kapcsolatos tényeket. A legtöbben viszont nem akarnak lépni ez ügyben, csak panaszkodnak. Amennyiben lépni kíván, akkor Ön vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken. Képviselni viszont csak tagokat tudunk. Feljelenteni csak ismeretlen elkövetőket lehet egy konkrét részletes tényállással az Ügyészségen, és Ők nyomozzák ki, hogy kik a felelősök.

bejelentés

elnök,2014.04.22 10:15

Ezentúl csak az fvsz@gmail.hun lehet bennünket elérni.

1064 Vörösmarty u.32.

Sommer Zsolt,2014.04.09 09:17

T.Kiss úr.

Köszönöm,hogy tudtunk beszélni.A nyilatkozatot levélben elküldtem.

Tisztelettel
Szép napot.

S.Zsolt